กลุ่มบริษัทในเครือ


Automobile
Business


Financial
Business


Real Estate
Business


Agricultural
Business


Industrial
Business


IT Service
Provider


Logistic Service
Providerบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดย ดร.ชุมพล พรประภา ให้บริการทั้งจำหน่าย และบริการซ่อมรถยนต์ ตามมาตรฐานของโตโยต้า ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาหัวหมาก(สำนักงานใหญ่) สาขาสุขาภิบาล2 สาขาเทพารักษ์ และสาขาราชพฤกษ์

บริษัท โตโยต้า ปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2522 ให้บริการทั้งจำหน่าย และบริการซ่อมรถยนต์โตโยต้า ตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาคลองหลวง(สำนักงานใหญ่) สาขาอำเภอเมืองปทุมธานี และสาขาคลองสี่(โตโยต้า ชัวร์)    

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เล็กซ์ซัส ในประเทศไทย โดยจัดจำหน่าย ให้แก่ตัวแทนขายทั่วประเทศ และยังมีศูนย์บริการมาตรฐาน แห่งเดียวในประเทศไทย

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 เพื่อประกอบธุรกิจ การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ในประเทศไทย  โดยในช่วงต้น บริษัทได้เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 บริษัทขยายการให้บริการ ไปในไปในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้ ชื่อบริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และในปี 2546 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ชยภาค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546 และขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย   

บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 โดยทำธุรกิจ ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งเก่า และใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล , เขตภาคตะวันออกและภาคกลาง หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้หยุดการให้สินเชื่อ โดยได้ดำเนินธุรกิจ ให้บริการติดตามหนี้สินแต่เพียงอย่างเดียว  

บริษัท ชยภาค จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบันเปิดให้บริการ 10 สาขาทั่วประเทศ

Suosdey Finance Public Limited Company

ก่อตั้งในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อขยายบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ในราชอาณาจักรกัมพูชา บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจลิสซิ่ง จากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเปิดให้บริการ 12 สาขาทั่วประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย Phnom Penh, Battambang, Siem Reaph, Kampong Cham, Kampong Speu, Svay Rieng, Kampong Thom, Banteay Meanchey, Kampong Chhnang, Kampot, Takeo และ Pursat

Sabaidee Leasing Company Limited

ก่อตั้งใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. 2556  เพื่อขยายบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อ จากธนาคารแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเปิดให้บริการ 6 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet, Pakse, Xiang Khoang และ Udomchai

Mingalaba Thitikorn Microfinance Company Limited

ก่อตั้ง Mingalaba Thitikorn Microfinance Company Limited ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี พ.ศ.2560 และได้รับใบอนุญาต ให้ดำเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ในภูมิภาคพะโค ในปี พ.ศ. 2562

บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด

ก่อตั้ง บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด ในปี พ.ศ. 2528 ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคาร สำนักงาน โดยมีอาคารให้เช่าของบริษัท เช่น อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นอาคารแฝด ขนาดพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริษัทชั้นนำ ของประเทศมากกว่า 20 บริษัท

บริษัท ปฐมรรค จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 (เดิมชื่อบริษัท อัลโกเทค จำกัด) เป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแต่เพียงผู้เดียว จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส่วนหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพของบริษัทฯ จะถูกส่งไปยังเกษตรกร ภายใต้นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อจำหน่ายไปยังเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศ

บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการฉีดที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ , ชิ้นส่วนรถยนต์ , ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า , ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งระดับเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์ รวมทั้งรับดำเนินการในการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการอบรมและพัฒนาผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัทในเครือและลูกค้าทั่วไป

บริษัท นภัส จำกัด

เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 เพื่อสนับสนุนงานธุรกิจรถจักรยานยนต์ของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันให้บริการขนส่งรถจักรยานยนต์ แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้ารถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ